Tanıtım

Ilia State University

Gürcistan Tiflis'te bulunan Ilia Devlet Üniversitesi (ISU), Gürcistan, Güney Kafkasya'da bilimsel ilerlemeye odaklanan ve toplumsal gelişimi kolaylaştırmak adına birinci sınıf bilgiler veren amiral gemisi bir kamu araştırma ve kapsamlı yüksek öğrenim kurumudur. ISU, her biri uzun bir geçmişe ve farklı bir kurumsal profile sahip altı farklı kurumun birleşmesi ile 2006 yılında kurulmuştur.

Güney Kafkasya'daki araştırma üniversiteleri arasında en üst sıralarda bulunmaktadır.  ISU'nun misyonu üç ana ilke etrafında dönmektedir: Öğretim ve Araştırma Birliği, Liberal ve Uzmanlaşmış Eğitim Birliği ve Evrensel ve Yerel Birlik 4 fakültesi (Edebiyat Fakültesi, Doğa Bilimleri ve Tıp Fakültesi, İşletme, Hukuk Fakültesi ve  Teknoloji Eğitim Fakültesi, Hukuk Fakültesi), 30 büyük ve küçük ölçekli araştırma enstitüsü, merkezi ve istasyonlar – sosyal bilimler, beşeri bilimler, hukuk, işletme, yer bilimleri, yaşam bilimleri ve sabit bilimlerde en ince ayrıntısına kadar araştırma fırsatları yaratın.

Ilia State University Gürcistan Eğitim Sistemi

ISU, bilimin yaygınlaşmasına katkısı, ülkenin girişimcilik ekosistemini güçlendirmesi ve aktif olarak sosyal sorumluluk projelerini yürütmesi sebebiyle Gürcistan'ın eğitim sisteminde benzersiz bir konuma sahip olmuştur. Ülkedeki doktora programları için en yüksek rekabet oranı, kapsamlı uluslararası bağları, yaklaşık 16.000 öğrencisi, 1.500'ün üzerinde yüksek nitelikli akademik ve araştırma personeli ve Gürcistan'ın çeşitli bölgelerinde gelişmiş araştırma altyapısı ile ISU, eğitim almak için en çok arzu edilen üniversitelerden biri haline gelmiştir. Ilia State Üniversitesi'nin 4 fakültesi, 30 büyük ve küçük ölçekli araştırma enstitüsü, merkezi ve istasyonu ile birlikte kendi yönlerinde farklı bir eğitim sunmaktadır. Bunlar sosyal bilimler, beşerî bilimler, işletme, hukuk, yaşam bilimleri, yer bilimleri, ve zor bilimler şeklindedir. Öğrencilerin alabileceği üç tip lisans programı bulunmaktadır ve bu okudukları alana göre değişkenlik gösterir: - Fen Bilimleri lisans derecesi, matematik, mühendislik, biyoloji, kimya, fizik, bilgisayar ve bazen de hukuk ve işletme dallarında okuyan öğrencilere verilmektedir. - Sosyal Bilimler lisans diploması ise edebiyat, beşerî bilimler, sosyal bilimler, tarih, antropoloji, sosyoloji, ekonomi, psikoloji ve uluslar arası ilişkiler ve benzeri dallarda okuyan öğrencilere verilen belgedir. - İşletme Lisans diploması ise muhasebe, finans, ekonomi, bankacılık ve benzeri alanlarda okuyan işletme fakültesi öğrencilerine verilen bir diplomadır.

Ilia State University Bölümleri

Ilia State University Dersleri

Fen-Edebiyat Fakültesi Ilia State University’in en büyük ve en eski okullarından birisidir. Fakülte, Liberal Sanatlar, Felsefe, Eğitim, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Psikoloji, Sosyoloji, Avrupa Çalışmaları, Tarih, Yabancı Diller, Tiyatro Çalışmaları, Müzik dahil olmak üzere her 3 seviyede (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora) son derece saygın akademik programları sunmakta.

-Din Çalışmaları, Kamu Politikası, Sovyet Çalışmaları, Arkeoloji, Sanat Çalışmaları, Ortaçağ Çalışmaları, Sosyal Hizmet ve Sosyal Bilimler, Beşeri Bilimler ve Sanat alanlarını da kapsayan programlardır.

Doğa Bilimleri ve Tıp Fakültesi- Doğa Bilimleri ve Tıp Fakültesi, çok çeşitli en kaliteli akademik programlar sunan araştırması yoğun olan bir okuldur. BA, MA ve Ph.D'yi uygulamaktadır. Fizik ve Astronomi, Matematik, Biyoloji, Sinirbilim ve Biyokimya, Ekoloji ve Genetik, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği, Beslenme Bilimi, Sürdürülebilir Doğa ve Orman Kaynakları Yönetimi, Nanomühendislik için Yeni Malzemeler, Enerji ve Maden Kaynakları Yönetimi ve Sürdürülebilir Kalkınma, Yeşil Mimari ve Yazılım Mühendisliği. 2019 yılında fakülte, Tıp Doktoru (MD) Eğitim Programını başlatmıştır. Fakülte, astronomi ve astrofizik, nörobiyoloji, ekoloji, genetik ve evrimsel çalışmalar alanındaki araştırmaları sayesinde Kafkasya'da en üst sıralarda yer alıyor.

İşletme, Teknoloji ve Eğitim Fakültesi- 2019 yılında yeniden yapılandırılan İşletme, Teknoloji ve Eğitim Fakültesi, lisans ve lisansüstü programlarında 7.000'in üzerinde öğrenciyi bir araya toplanmıştır. Fakülte, İşletme Okulu, Teknoloji Okulu ve Eğitim Okulu'nu bir araya getiriyor. Yeni fakülte çatısı altında toplanan öğrenciler, giderek artan şekilde birbirine bağlı üç akademik alanın sinerjisinden faydalanabiliyor, ün Ilia iversitede yüksek teknoloji projelerini ortaklaşa uygulayabilmektedir

Hukuk Fakültesi - Hukuk fakültesi derece programlarını bu şekilde yürütmektedir: Hukuk Lisansı (LLB), Özel Hukuk (İş) Hukuku Yüksek Lisansı (LLM), Kamu Hukuku ve Politikası Yüksek Lisansı ve Ceza Hukuku Yüksek Lisansı. Fakülte, tüm alanlardan deneyimli avukatları bir araya toplar. Hayatın her alanında: genel mahkemelerde veyahut Gürcistan Anayasa Mahkemesinde davaları karara bağlayan hakimler, tecrübeli kurum içi ve dava avukatları, insan hakları savunucuları, savcılar ve kadın hakları aktivistleri. Hukuk Fakültesi'nin amacı, sadece başarılı avukatlar değil, farklı sektörlerde başarılı kariyerlere devam etmeye hazır çok yönlü profesyonel kişiler yetiştirmektir.

Ilia State University Eğitim Ücretleri

Gürcistan’da devlet üniversitelerinin yanı sıra özel üniversiteler de eğitim vermekte. Devlet üniversiteleri Gürcistan vatandaşlarına ücretsiz eğitim verir, fakat uluslararası öğrenciler için ücretli eğitim vermektedir. Gürcistan’daki özel üniversitelerin eğitim ücretleri, devlet üniversitelerine göre daha düşük olmaktadır.

Gürcistan’daki üniversitelerin hazırlık eğitimlerinin yıllık ücretleri kendi içerisinde farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklar bölümlere göre, okullara göre ve yararlanılacak diğer olanaklara göre artış göstermektedir.

Bölümler
Bilgisayar Bilimleri
Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
İşletme
İşletme Yönetimi
Tıp
Uygulamalı Genetik

Başvuru

Ilia State University Başvuru Süreci ve Başvuru Tarihi

İlk aşamada başvurunun ardından, başvuru şartlarını yerine getirdikten sonra 5 gün içerisinde ISU size İngilizce testi mülakatına davet eden bir mail gönderecektir. Sonraki aşamada ISU video mülakatını geçen kişilerden basit bir giriş örneği yazmalarını isteyecektir. Tıp başvurusu yapan öğrencilerin biyoloji, kimya ve fizik alanlarında basit bir sınavdan geçmeleri istenecektir. Mühendislik programı başvurusu yapan kişiler içinde İngilizce, matematik ve fizikten geçmeleri gereken bir sınava girmeleri istenecektir. Diğer programlara başvuran kişilerin de İngilizce ve temel matematikten geçmeleri yeterli olacaktır. Son olarak da ISU`nun eleme sürecinin 1. ve 2. aşamalarını geçen kişiler, süreci tamamladıktan sonraki 7 gün içerisinde ISU`den resmi bir kabul mektubu alacaklar, imzalı kabul mektubuna istinaden kabul ofisi kayıt prosedürünü başlatacaktır. Çeviri, noter tasdiki, tanıma ve kayıt işlemleri yaklaşık 2 – 3 hafta kadar bir zaman alabilir.

Ilia State University`in güze kabulü için son tarihi ağustosta ve ISU’nun bahar kabulü için ise son teslim tarihi aralıkta olmaktadır. Fakat, kabul ofisi LLC, tüm yıl boyunca başvuru alabiliyor. Ilia State University`in iki girişi bulunmaktadır. Adaylar güz akademi oturumuna eylül grubuna veya bahar akademik oturumuna şubat/mart grubuna katılmak için kabul alabilirler.

Üniversiteden Görseller
Haberler için abone olun
BİLGİ FORMU
BİZ SİZİ ARAYALIM